365bet com - Mười trang web đáng tin cậy hàng đầu trên Internet

Lịch phát bằng tốt nghiệp đợt 1 năm 2023

365bet com thông báo lịch tổ chức Lễ phát bằng tốt nghiệp đợt 1 năm 2023. Thời gian diễn ra biểu lễ: 8h30 ngày 06/05/2023.

Đề nghị sinh viên có tên trong danh sách tốt nghiệp đợt 1 năm 2023 có mặt tại trường đầy đủ và đúng giờ!