365bet com - Mười trang web đáng tin cậy hàng đầu trên Internet

365bet com thông báo Lịch thi Tốt nghiệp đợt 1 năm 2023. Kỳ thi Tốt nghiệp đợt 1/2023 sẽ diễn ra vào ngày 9/4//2023.

Lịch thi Tốt nghiệp và ôn thi Tốt nghiệp đợt 1 năm 2023

Thi học phần các ngành

– Từ ngày 18/3/2023 đến ngày 26/3/203

Ôn thi tốt nghiệp

– Từ ngày 18/3/2023 đến ngày 26/3/2023

Ngày thi Tốt nghiệp đợt 1/2023

– Sáng: Lý thuyết tổng hợp

– Chiều: Thực hành chuyên ngành

Lưu ý: Giờ thi các môn cụ thể sinh viên xem trên thời khoá biểu từng tuần!